Patrik Trobec, direktor

Patrik ima večletne izkušnje na področju finančnega svetovanja. Po študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je svojo kariero začel v mednarodni finančni družbi Deloitte Central Europe, kjer je nazadnje deloval kot višji finančni svetovalec. Za tem se je pridružil butični svetovalni družbi iz področja investicijskega bančništva ION Advisory.

Njegova glavna strokovna področja predstavljajo vodenje investicijskih projektov s poudarkom na pripravi investicijske dokumentacije in podpori pri pogajanjih o financiranju ter vodenje postopkov združitev in prevzemov (M&A).

Kot strokovnjak za področje EU sredstev je svetoval državnim organom pri pripravi strateških in podpornih dokumentov za programiranje kohezijske politike EU ter svetoval različnim strankam pri pridobivanju nepovratnih ter povratnih sredstev EU.

Mihael Babnik, direktor

Miha je trenutni doktorski kandidat na področju financ. Poleg področja financ mu je dobro poznano področje nepremičnin in tudi IT mu ni tuj. Tako se je po končani Gimnaziji Bežigrad vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je uspešno pridobil diplomo in magisterij. V času šolanja si je pridobil veliko priznanj na področju matematike, fizike in ekonomije. Prav tako pa je med časom študija delal v IT podpori in na svoji fakulteti začel tudi poučevati. Svojo pot poučevanja nadaljuje še dandanes. Na področju nepremičnin je tekom projektov pridobil več kot 10 let izkušenj. Med leti 2016 in 2021 je bil so-vodja pri projektu naselje Lanovo s preko 250-imi bivalnimi enotami. Tekom tega projekta se je odločil opraviti tudi izpit za nepremičninskega posrednika.